Wiki Auto - Volvo RSSNabíjanie naštartovanie spoločnosti Volvo Trucks VN, VHD

Nemôžete naštartovať svoje Volvo Truck VN alebo VHD? Ak jazdíte na nákladnom vozidle Volvo VN alebo VHD a nemôžete naštartovať svoje vozidlo, pretože sú vybité alebo vybité batérie, je potrebné si uvedomiť niekoľko krokov a niekoľko technických informácií, skôr ako sa pokúsite naštartovať svoje nákladné vozidlo Volvo. Varovania Pred prácami na vozidle Volvo nastavte parkovaciu brzdu, zaraďte neutrál a zablokujte kolesá. Ak tak neurobíte, môže to mať za následok neočakávaný pohyb vozidla a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Nepoužívajte štartovací vozík typu „Hot Shot“, pretože väčšina používa extrémne vysoké napätie. Použitie zariadenia „Hot Shot“ na naštartovanie vozidla vážne ...

Pokračovať v čítaníTabuľka krútiaceho momentu matice oka kolesa Volvo

Špecifikácie krútiaceho momentu matice kolesa Volvo, všetky modely Ak plánujete inštalovať koleso na svoje vozidlo Volvo, je dôležité pamätať na nastavenie krútiaceho momentu matice kolesa odporúčané výrobcom. Použitie správneho uťahovacieho momentu matice pomáha zabezpečiť, aby bola zostava kolesa bezpečne nainštalovaná. Tabuľku krútiaceho momentu matice oka kolesa Volvo, ktorú sme zostavili, môžu poskytovatelia cestnej asistencie alebo nadšenci pre domácich majstrov pri práci na akomkoľvek vozidle Volvo použiť ako rýchlu referenčnú príručku. Použitie výrobcom odporúčaného krútiaceho momentu matice tiež pomáha zaručiť, že na niektorú zo zostáv, na ktoré sa koleso pripája, nie je vyvíjaný príliš veľký alebo príliš malý tlak. Pred namontovaním kolies skontrolujte odporúčaný krútiaci moment vozidla. Koleso Volvo ...

Pokračovať v čítaní