Oblasť služieb


Mapa oblasti asistenčných služieb na ceste pre Sparky Express

Sparky Express poskytuje cestnú pomoc na požiadanie v oblasti GTA v Toronte, väčšinou na východnej strane. Naša cestná asistencia je k dispozícii v Toronte, Markhame, Pickeringu, Ajaxe, Whitby a Oshawe v Ontáriu v Kanade.

Moje cestná pomoc je k dispozícii na nabitie batérie, blokovanie automobilu, defekt pneumatiky, dodávku paliva, sezónnu výmenu pneumatík, opätovný krútiaci moment kolies a výmenu autobatérie.

Mapa oblastí asistenčných služieb na cestách